home image

Fanfare voor jong en oud

met blaasmuziek in alle genres

Maak kennis met onze actieve muziekvereniging
Bestuur

Voorzitter

Johan Spoelstra

Secretaris

Jikke Struiksma

Penningmeester

Klaske Bonnema

Algemene bestuursleden

Anno Walda

Simone Bonsma

Bernlef Sybesma

Trea van der Schaar

© Copyright 2020 - https://debazuintzummarum.nl