home image

Fanfare voor jong en oud

met blaasmuziek in alle genres

Maak kennis met onze actieve muziekvereniging

Marten Miedema


Marten Miedema werd geboren te Witmarsum. Na de middelbare school vervolgde hij zijn opleiding aan de toenmalige Muziek Pedagogische Akademie te Leeuwarden. Hij studeerde hoofdvak trompet bij Jan Holtrop, hoofdvak HaFaBra-direke bij Henk van Loo sr. en Jan de Haan en verder bijvak piano bij Robert Harris.


In 1986 studeerde hij af als Docerend Musicus en is momenteel werkzaam als docent trompet, examencoördinator en hoofd korpsopleiding bij het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk te Sneek. Ook is Marten als trompetdocent werkzaam voor de Fryske Blaas Akademy. In 1987 behaalde hij het praktijkdiploma HaFaBra-direktie.


Tijdens zijn studie speelde Marten als (es-)cornerst en bugellist o.a. bij Brassband ‘It Heideblomke’ en de ‘Aegon’-brassband. Als trompettist was hij jarenlang verbonden aan het Frysk Fanfare Orkest waarvan hij tevens medeoprichter is. Tijdens zijn loopbaan als dirigent had hij onder meer de leiding over: Fanfare ‘Melodia’ Wyckel, Fanfare ‘Nij Libben’ Witmarsum, Fanfare ‘Excelsior’ Nijland, Brassband ‘Looft Den Heere’ Wirdum, Brassband ‘Crescendo’ Workum en Harmonieorkest ‘Euphonia’ Wommels. Momenteel is Marten Miedema dirigent van de Fanfareorkesten ‘De Bazuin’ Tzummarum, ‘Studio’ uit It Heidenskip en harmonie ‘Excelsior’ uit Parrega.


Naast zijn werk als dirigent/muziekdocent is Marten Miedema actief als arrangeur en jurylid.

© Copyright 2020 - https://debazuintzummarum.nl