home image

Fanfare voor jong en oud

met blaasmuziek in alle genres

Maak kennis met onze actieve muziekvereniging

Het jeugdorkest - kweekvijver voor talent


Het Jeugdorkest van De Bazuin Tzummarum bestaat uit ca. 10 jeugdleden, aangevuld met enkele senioren op de 'zwaardere' instrumenten. Het jeugdorkest treedt drie a vier keer jaar op. 


Recent hoogtepunt was het optreden met het jeugdorkest van Oranje Minnertsga op het jeugdfestival in Schoonhoven. Het projectorkest verzamelde maar liefst 87 punten en werd daarmee 'dagtweede'. Top!


Dirigent Syde van der Ploeg


Syde van der Ploeg werd in 1975 in Dokkum geboren. Op achtjarige leeftijd begon hij cornet te spelen bij ‘Ere zij God’ in zijn toenmalige woonplaats Damwoude, waar hij na korte tijd overstapte op euphonium. Op dit instrument studeerde Syde bij Anne Travaille aan het conservatorium te Groningen, waar hij zijn diploma Docerend Musicus in 1999 behaalde. Tevens volgde hij aan hetzelfde conservatorium de opleiding HaFaBra-directie bij Tijmen Botma. In 2003 behaalde hij daarvoor zijn diploma. In het 

kader van deze opleiding volgde Syde verschillende masterclasses bij o.a. David King en Eugène Corporon. 


Al tijdens zijn studie dirigeerde hij meerdere orkesten. Zo was hij in die tijd al dirigent van o.a. fanfare ‘Melodia’ Wijckel en brassband ‘Looft den Heer’ Garijp. Momenteel is Syde dirigent van het ‘Frysk Jeugd Fanfare Orkest’, ‘Brassband Breukelen’, brassband ‘Euphonia’ uit Wolvega en natuurlijk het Jeugdkorps uit Tzummarum. Naast orkestdirectie verzorgt Syde ook nog de jeugdopleiding bij diverse muziekverenigingen en is hij werkzaam als docent bij Centrum voor de Kunsten ‘Ritmyk’.

© Copyright 2020 - https://debazuintzummarum.nl