Nieuws en afgelopen optredens

Muziekfestival Borkum

22 juni 2024

Een prachtige dag gehad op Borkum! Op het stuk World of Wizards kregen wij 86,5 punten! Buiten speelden wij de mars Excelsior, het mooie Stål Himmel, het welbekende Friese lied Simmermoarn en als afsluiting swingen op Soulman met 3 fantastische solisten op saxofoon, trombone en trompet. Een geslaagde dag en tevreden weer naar huis!

Najaarsconcert

14 oktober 2023

70 jier muzikant en lid bij De Bazuin! Dat is in bysunder jubileum! Juster hawwe wij in fantastische jun hawn, weryn wij selfs twa Jubilarissen, Klaas Bonnema en Jabik Struiksma, huldigje koenen. Wethâlder Jan Dijkstra mocht hun de oorkonde en de gouden spjeld útreike en de jûn gong fierder mei in prachtich ferrassingsoptreden fan Jabik syn âlde blaasmaten fan Soli deo Gloria. Der stie ek in stoel klear foar Jabik, sa liet hij us heare dat hij noch altyd in geweldige muzikant is!

Dernei wie t de beurt oan Klaas! Hast al syn pakesizzers hawwe langer as koarter op “de muziek sitten”. No hienen sij speciaal foar dizze jûn it geheugen wer opfrist, de grepen wer fun en in muziekstik ynstudeert. Dit waard ek in skitterend ferrassings-optreden.
We kinne weromsjen op in hele speciale jûn, dankber dat wij dit as feriening mei elkoar belibje koenen.

Midzomerwadconcert De Oergong; wat was het een feest!

U kent CMV De Bazuin Tzummarum en onze blaasmuziek. En nu... laat u verrassen! In juni organiseerde De Bazuin De Oergong. Dit speciale midzomerwadconcert was een bijzondere samenwerking met geluidskunstenaar Sytze Pruiksma en trompetvirtuoos Eric Vloeimans. Het was een onvergetelijke ervaring. Zeg maar gerust een andere vorm van een fanfareconcert op een voor de leden van de vereniging een belangrijke plek. Wij hebben genoten om dit samen met u allen te beleven.

Vijf concerten 'Images of a Sea'
Van 15 t/m 19 juni 2022 speelden wij een serie van vijf natuurconcerten óp het Wad, aan de achterkant van de Waddendijk bij Koehool. Wij hebben het nog nooit gedaan en u heeft het nog nooit meegemaakt. Het lijkt ons erg leuk om dit samen te beleven.
Het Wad levert de inspiratie voor het concert. We speelden het stuk 'Images of a Sea', waarin de geluiden en de sfeer van het Wad een belangrijke rol speelden. Geen concert in de serie van vijf was hetzelfde door de vele improvisaties van de muzikanten.

E-mail verzonden