Bijna 100 jaar aan

Geschiedenis

Onze Geschiedenis


Christelijke muziekvereniging De Bazuin is opgericht op de tweede kerstdag 1925 te Tzummarum. De heren J. Zoethout, Jan Smidts, Auke Walda, Jacob Roorda en Ale Terpstra kwamen bijeen en namen het initiatief om een muziekvereniging op te richten.


Deze mannen van het eerste uur, allen dorpsgenoten, vormden ook het eerste bestuur van De Bazuin. De naam van de nieuwe vereniging werd bedacht door de heer v.d. Meer, voorganger van de Hervormde Evangelisatie vereniging te Tzummarum.

1925-1950

De eerste dirigent was Klaas Roorda. Onder zijn leiding begonnen 17 leden aan de wekelijkse repetities. Enkele leden hadden al ervaring opgedaan met het bespelen van een instrument, maar voor de meesten was het allemaal nieuw.

Alle begin is moeilijk. In 1927 werd voor de eerste keer deelgenomen aan een concours te Berlikum. In de vierde afdeling Fanfare werd met 36 punten een derde prijs behaald.

Na deze eerste beginjaren nam Jan Gosse Terpstra het dirigeerstokje over. Een nieuwe dirigent met ervaring. Terpstra was boer in hart en nieren, maar beschikte ook over een geweldig natuurlijk muzikaal talent. Onder zijn leiding ging het niveau van De Bazuin met sprongen omhoog en bleven muzikale successen op concoursen niet uit, wat uiteindelijk resulteerde in het uitkomen in de ereafdeling. Terpstra bekleedde een dubbelfunctie. Hij werd directeur-voorzitter genoemd, omdat hij niet alleen als dirigent, maar ook als voorzitter leiding gaf aan de vereniging.

1950-1960
In deze jaren trokken donkere wolken over het bestaan van De Bazuin. De emigratiegolf na de oorlog ondermeer naar Amerika en Canada, had ook in Tzummarum toegeslagen. Op de wekelijkse repetities bleven steeds meer stoelen onbezet. Dirigent Jan v.d. Mei moest werken met een onvolledige bezetting, en repeteren met soms maar twaalf of veertien leden. De ''gewone'' optredens in het dorp, zoals het geven van een jaarlijks concert, rondgang door het dorp bij de thuiskomst van de ''Ouden van dagen'', optocht bij het dorpsfeest, en de kinderen bij thuiskomst van het schoolreisje, waren moeilijk te realiseren. Het korps was aangeslagen, en kon zich niet meer presenteren als in voorgaande jaren. Het voortbestaan van de vereniging werd bedreigd.

1960-1989
Met de komst van dirigent Sake Tiemersma, braken er weer betere en gelukkigere jaren aan. Tiemersma was ook als leraar verbonden aan de streekmuziekschool te Harlingen. Via de muziekschool leidde hij ook de leerlingen van De Bazuin op, met als gevolg dat er binnen enkele jaren weer met een volledige bezetting kon worden gerepeteerd.

Was de muziekvereniging vroeger helemaal een mannen aangelegenheid, in de periode van Tiemersma kwamen steeds meer meisjes/vrouwen De Bazuin versterken. Toch zou het noch tot het jaar 1984 duren voordat de eerste vrouw in het bestuur werd gekozen.
Er werden weer eerste prijzen op concoursen behaald, met als hoogtepunten deelname aan de Hoogovenconcoursen in de jaren 1969 en 1973 te Heemskerk.

De jonge dirigent Dirk Annema nam het dirigeerstokje over. Een nieuwe tijd brak aan met nieuwe ideeën. Onder zijn leiding en visie werd het eerste studieweekend georganiseerd naar Egmond aan zee. Een reisje voor leden en aanhang. Studeren en ontspanning. Het had resultaat. Op het Hoogovenconcours in het jaar 1980 werd er een eerste prijs behaald in de afdeling uitmuntendheid. Bij het afscheid van de gastvrije muzikanten uit Egmond, kreeg ieder lid een zakje met tulpenbollen mee naar huis. In het voorjaar bloeide zo in verschillende tuintjes van Tzummarum de herinnering aan Egmond weer op. In de jaren die volgden werd er een steeds hoger muzikaal peil bereikt. Zowel in de jaren 1984 als 1986 werden in de ereafdeling van het bondsconcours, eerste prijzen met lof van de jury behaald. Op initiatief van Dirk Annema werd de stichting Frysk Fanfare Festival opgericht. Sinds 1982 werd dit festival georganiseerd in de Rinkelbom te Heerenveen. Vanaf de oprichting van de stichting FFF hebben leden van De Bazuin bestuursfuncties vervuld en meegewerkt om het festival tot een succes te maken.

1989 tot heden
Vanaf februari 1989 geeft dirigent Marten Miedema leiding aan De Bazuin. De klik tussen dirigent en vereniging bleek zeer goed, wat heeft geresulteerd dat Marten Miedema al 25 jaar De Bazuin dirigeert. Onder zijn leiding nam het ledenaantal weer toe en stabiliseert al jaren rond de vijftig leden, waar het merendeel van -in tegenstelling tot vroeger- dames zijn. Vele muzikale successen zijn in die lange verbintenis behaald. Enkele hoogtepunten worden genoemd.

In 1992 promoveert De Bazuin op het bondsconcours naar de Super Ere afdeling. De ontwikkelingen gaan snel. Een jaar later in juli 1993 onderneemt De Bazuin de reis naar het Limburgse Kerkrade om deel te nemen aan het Wereld Muziek Concours. Musiceren op het hoogste niveau. In de eerste divisie Fanfare werd een eerste prijs behaald. De thuiskomst, na het succesvol verlopen weekend, was onvergetelijk. Het hele dorp was in rep en roer. Voorafgaand door zustervereniging Crescendo en drumband DTO werden de Bazuiners in optocht feestelijk binnengehaald. Ook in de jaren 1997, 2001 en 2005 werd met succes deelgenomen aan het W.M.C. en iedere keer een eerste prijs behaald. In 1995 werd op het concours van de Nederlandse Federatie van Christelijke Muziekbonden een eerste prijs met lof van de jury behaald. Ook mag niet onvermeld blijven dat in februari 1996 de presentatie plaatsvond van de eerste CD van De Bazuin.

Oude foto's van ons repetitie gebouw

De Klang

De eerste steen voor de toen der tijd nieuwe kerk is in 1924 gelegd. In 2009 kocht De Bazuin Tzummarum de voormalige gereformeerde kerk aan de Buorren 33. De leden verbouwden met hulp van vrienden de voormalige kerkzaal tot een akoestisch optimale oefenruimte.

Kijk voor verdere geschiedenis van de kerken in Tzummarum op www.oudtzummarum.nl .

E-mail verzonden