Over ons

De Bazuin Tzummarum is opgericht in 1926, naar verluidt op eerste kerstdag van dat jaar. In bijna honderd jaar is de vereniging uitgegroeid tot een bloeiende eerstedivisiefanfare met een eigen gebouw en originele projecten. 

Repetitieavond: Maandag avond van 19.45 tot 22.00

Traditie 
Vernieuwing
Kenmerkend aan de Bazuin Tzummarum is de mix van traditie en vernieuwing, en van oud en jong. Traditie is bijv. dat de voorzitter iedere repetitie begint met een gedicht, gelezen gebed of korte overdenking. Een andere traditie is dat als een lid op de dag van de repetitie jarig is hij of zij wordt toegezongen onder begeleiding van twee trompettisten. Sommige ouderen zijn al zeventig jaar lid.

Traditie is ook dat orkest en dirigent elkaar trouw blijven. Marten Miedema, de huidige dirigent, staat al meer dan dertig jaar voor de vereniging; hij is de zesde dirigent sinds de oprichting. 

Wat tot de traditie gerekend mag worden is deelname aan het Open Nederlands Fanfare Kampioenschap, de opvolger van het Fries Fanfare Festival. De Bazuin Tzummarum was een van de grondleggers van dit festival als bijdrage aan het verhogen van het niveau van de fanfaremuziek en uit de hoempapasfeer te halen. Ook diverse eerste divisiedeelnames aan het WMC in Kerkrade horen daarbij.

De Bazuin Tzummarum is daarnaast ook een 'gewone' muziekvereniging met fanfareconcerten, deelname aan festivals en concoursen en concertreizen naar Praag en Berlijn.

 

Ontwikkeling en vernieuwing zit 'm in muzikale en culturele projecten waarbij 'crossovers' niet geschuwd worden. Het meeste recente en spraakmakende voorbeeld daarvan is De Oergong, een persoonlijke muzikale belevenis op het wad bij het buurtschap Koehool.

In 2022 verzorgde De Bazuin rond zonsondergang met het werk 'Images of a Sea' vijf natuurconcerten, samen met improvisatietrompettist Eric Vloeimans en geluidskunstenaar en componist Sytze Pruiksma. 'De Oergong', Fries voor 'de overgang', symboliseert de overgang van land naar water, van voorjaar naar zomer, van dag naar nacht, van hectiek naar rust, van licht naar donker, van - vul zelf aan, het is immers een persoonlijke belevenis op een unieke locatie. Tijdens de concerten speelden orkest en solisten in op de geluiden en de sfeer van het Wad; geen concert was hetzelfde qua ambiance en beleving. De Oergong betekende voor de leden van De Bazuin ook het opnieuw uitvinden van het samen muziek maken en daarbij grenzen verleggen.

de dirigent 

Marten Miedema

Marten Miedema werd geboren te Witmarsum. Na de middelbare school vervolgde hij zijn opleiding aan de toenmalige Muziek Pedagogische Akademie te Leeuwarden. Hij studeerde hoofdvak trompet bij Jan Holtrop, hoofdvak HaFaBra-direktie bij Henk van Loo sr. en Jan de Haan en verder bijvak piano bij Robert Harris.

In 1986 studeerde hij af als Docerend Musicus en in 1987 behaalde hij het praktijkdiploma HaFaBra-direktie. Momenteel is Marten werkzaam bij Kunstencentrum Atrium te Sneek, Seewyn Kunsteducatie te Franeker en Stichting It Toanhus te Joure. Marten is naast zijn werk als docent trompet ook examencoördinator en docent theorie.

Tijdens zijn studie speelde Marten als (es-)cornerst en bugellist o.a. bij Brassband ‘It Heideblomke’ en de ‘Aegon’-brassband. Als trompettist was hij jarenlang verbonden aan het Frysk Fanfare Orkest waarvan hij tevens medeoprichter is. Tijdens zijn loopbaan als dirigent had hij onder meer de leiding over: Fanfare ‘Melodia’ Wyckel, Fanfare ‘Nij Libben’ Witmarsum, Fanfare ‘Excelsior’ Nijland, Brassband ‘Looft Den Heere’ Wirdum, Brassband ‘Crescendo’ Workum en Harmonieorkest ‘Euphonia’ Wommels.

Als dirigent is Marten momenteel in dienst bij Fanfare De Bazuin Tzummarum, Fanfare AMVZ Zeewolde, Fanfare Studio It Heidenskip en Harmonie Excelsior Parrega. Naast zijn werk als docent/dirigent is hij nog actief als arrangeur, muziekgraveur en jurylid.

In samenwerking met CMV Oranje uit Minnertsga; het jeugdorkest

De Waadblazers

Jeugdorkest De Waadblazers staat onder leiding van Hilda Zeldenrust-Wiersma. Dit jeugdorkest bestaat uit ca. 10 jeugdleden, aangevuld met enkele senioren op de 'zwaardere' instrumenten. De Waadblazers treden drie a vier keer jaar op tijdens concerten en festivals en repeteren afwisselend op dinsdagmiddag van 17.30 tot 18.15 uur in De Klang in Tzummarum en in het Oranjehiem in Minnertsga. Voor de jeugd is spelen bij de Waadblazers een mooie opstap voor 'het grote korps'!

Een kweekvijver voor talent

Tzummarum

Een stoer Fries dorp van ca. 1200 mensen in de gemeente Waadhoeke, gelegen boven Franeker, op enkele kilometers van de Waddenzee.


De Bazuin werkt traditioneel mee aan de dienst op Eerste Kerstdag in de Sint Martinus en verzorgt ieder jaar de 'muzikale omlijsting' bij de Eersteklas kaatspartij op Hemelvaartdag.

Een niet-muzikale traditie: al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw halen de leden van De Bazuin maandelijks het oud papier op bij de inwoners van het dorp.

ONS REPETITIEGEBOUW

De Klang


Bijzonder is dat De Bazuin Tzummarum een eigen oefen- en concertlokatie heeft. De Klang is een voormalig kerkgebouw dat door samenvoeging van de gereformeerde en hervormde gemeente in Tzummarum beschikbaar kwam. De leden maakten het gebouw eigenhandig geschikt voor de muziekbeoefening en voor concerten. Zo werd de nagalm onder begeleiding van een akoesticus verkort van 2.4 naar 1.1 seconde, werden de kerkbanken en preekstoel verwijderd en werd licht en geluid aangebracht. Met een eigen gebouw kan de vereniging zo vaak repeteren of bijeenkomsten als het wil en kan het in eigen beheer concerten of andere muzikale manifestaties verzorgen.

E-mail verzonden